Geluidsopnamen bij gesprekken met de sociale dienst.

Dit artikel verscheen eerder in maanblad voor uitkeringsgerechtigden MUG van april 1999. Geluidsopnamen bij gesprekken met de sociale dienst. Een van de uitgangspunten bij de invoering van de nieuwe bijstandswet was decentralisatie van het beleid: meer individuele beoordeling en meer mogelijkheden voor de gemeenten om eem lokaal beleid te ontwikkelen. Daardoor zou de cliënten van…