Verplichting van cliënten om een activeringstraject te volgen terwijl ze afgekeurd zijn

Reactie van de Bijstandsbond op een brief van wethouder Hennah Buyne aan de gemeenteraad d.d. 11-10-2007 over verplichtingen van klanten om een reintegratie- of sociale activeringstraject te volgen terwijl ze volledig afgekeurd zijn.  De Bijstandsbond heeft de publiciteit gezocht naar aanleiding van het feit, dat er het laatste half jaar steeds meer klanten van het…

Goede wil client niet serieus genomen. Van het kastje naar de muur bij de Uvi’ s GAK en CADANS

Goede wil van cliënt niet serieus genomen Soms zijn de regels voor de sociale zekerheid, en de bureaucratie die daarmee samengaat, zo ondoorgrondelijk dat zelfs de deskundigen van de uitvoeringsinstellingen er niet meer uitkomen. Vaak gaat het om situaties, waarin de uitkeringsgerechtigde te weinig geld krijgt. Het komt ook wel eens voor dat iemand te…