Kanttekeningen bij Van Berkel c.s. ‘uitkeringsgerechtigden en vakbeweging in een moderniserend arbeidsbestel’.

Het grappige vind ik, dat ik bij het lezen van het boek de­zelfde thema’s analyses en kritiek op arbeid tegenkwam als in de uittreksels van Johan en Ton. Alle drie de boeken hebben kritiek op het arbeidsbegrip van Gorz, dat blijkbaar een dankbaar aangrijpingspunt is om het verschijnsel arbeid te analyseren. Gorz maakt een onderscheid tussen autonome en heteronome…