De VVD over de toeslagen en de armoedeval voor minima

Het VVD raadslid Claire Martens in Amsterdam heeft iets uitgerekend. Een gezin bestaande uit twee hardwerkende Amsterdammers met één kind waarbij de ouders allebei een minimuminkomen verdienen, houdt per maand slechts 25 euro meer over dan een Amsterdams gezin bestaande uit een kind waarvan de ouders allebei in de bijstand zitten. De volledige berekening kun je…

CBS goochelt weer met cijfers over werkloosheid

Het CBS rekent veel mensen met zorgtaken die betaald werk zoeken niet tot de werkloze beroepsbevolking.  Dit geldt ook voor andere delen van de niet-beroepsbevolking. Het CBS gebruikt een veel te enge definitie van werkloosheid. Het is al vele malen gesignaleerd: het CBS manipuleert de werkloosheidscijfers. In mijn opvatting is een werkloze iemand, die betaald…

Zwart zaad. Hoe iemand die zwart gewerkt heeft in moeilijkheden raakt, over erfenissen en het ontbreken van controles in de debiteurenadministratie van de sociale dienst

Dit artikel verscheen eerder in maandblad uitkeringsgerechtigden januari 2000. Zwart zaad Met zwartwerken kun je je lelijk in de nesten werken. Als de sociale dienst vervolgens ook haar werk niet goed doet, is het einde helemaal zoek. Petra kan erover meepraten. Petra (haar naam is verzonnen) heeft al jaren een uitkering. Ze is academisch gevormd,…

Kanttekeningen bij Van Berkel c.s. ‘uitkeringsgerechtigden en vakbeweging in een moderniserend arbeidsbestel’.

Het grappige vind ik, dat ik bij het lezen van het boek de­zelfde thema’s analyses en kritiek op arbeid tegenkwam als in de uittreksels van Johan en Ton. Alle drie de boeken hebben kritiek op het arbeidsbegrip van Gorz, dat blijkbaar een dankbaar aangrijpingspunt is om het verschijnsel arbeid te analyseren. Gorz maakt een onderscheid tussen autonome en heteronome…