De Duitse verkiezingen en het lot van de armen en werklozen aldaar

Grote sociale conflicten op komst In Duitsland zijn enige tijd geleden evenals in Nederland verkiezingen geweest. Deze verkiezingen en het vervolg daarop, de formatie van een regering, zijn een breuk met het verleden. In Duitsland regeerden altijd twee partijen, maar bij de verkiezingen verloor de CDU fors, en er was winst voor de sociaaldemocraten van…

Weg met de Participatiewet

Het artikel is opgenomen in Sociaal Bestek nr. 5 van 2021 en gepubliceerd op 5 november. https://sociaalbestek.nl/artikel/weg-met-de-participatiewet/?c=pbe5 Over de Participatiewet die in 2015 werd ingevoerd is al veel gezegd en geschreven. De teneur van veel commentaren is, dat de wet op zijn minst gedeeltelijk mislukt is. De oorspronkelijke doelstellingen, mensen in de bijstand en gehandicapten…

Klachten medewerkers Werk, Participatie en Inkomen (sociale dienst) en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) over het beleid in Amsterdam

Persbericht Vereniging Bijstandsbond Amsterdam 05-11-2021 De kwaliteit van de dienstverlening staat onder druk en de menselijke maat is zoek. Er zijn werkachterstanden en hierdoor wordt geld over de balk gesmeten. De juristen van het Juridisch Bureau Sociaal (JBS) behandelen niet exclusief zaken van de Participatiewet. Zij behandelen ook bezwaar- en beroepszaken van de WMO, bezwaar-…