Misstanden bij werk-leer bedrijf in Voorne-Putten. FNV vraagt Autoriteit Persoonsgegevens om onderzoek

In een brief aan de Autoriteit Persoonsgegevens vraagt FNV-bestuurder uitkeringsgerechtigden, Felix Alejandro Perez, om te onderzoeken of de gemeenten Nissewaard, Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne in strijd met de wetgeving op het gebied van de persoonsregistratie, de AVG en WBP hebben gehandeld.


Deze gemeenten in Voorne-Putten hebben bijstandsgerechtigden van begin 2015 tot juli 2018 vingerafdrukken afgenomen. De methode werkte als volgt. Men had een systeem van in- en uitklokken met gebruik van een vingerscan. Uitkeringsgerechtigden moesten via een vingerscan in- en uitklokken bij hun werkbedrijf. Volgens de wetgeving is dit niet toegestaan, het werkleerbedrijf deed dit echter toch. De vingerscan werd ingezet om duidelijke gegevens te verzamelen over werktijden. Mensen die niet mee wilden werken, zouden minder geld krijgen.De bijstandsgerechtigden waren bij het werk-leerbedrijf Voorne-Putten onder druk van kortingen op hun uitkering tewerkgesteld. Zij kregen geen loon en moesten werken met behoud van uitkering. Oftewel: gewoon dwangarbeid volgens de definities van internationale verdragen. Volgens een brief van Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tamara van Ark, was het nemen van vingerafdrukken mogelijk in strijd met de wet (unieke identificatie en onvrijwillig). ‘Gemeenten moeten hun excuses maken en deze mensen compenseren!’, aldus Perez.

Het schandaal werd vorig jaar aan het licht gebracht door voormalig GroenLinks-raadslid en -statenlid Alfred Blokhuizen. Hij meldde de misstand bij de AP, die VPW en de gemeenten vervolgens op de vingers tikte. En nu wordt de Autoriteit Persoonsgegevens om een onderzoek gevraagd. Omdat volgens de FNV de contracten om die reden niet geldig zijn, moeten de bijstandsontvangers alsnog het wettelijk minimum loon ontvangen, stelt Pérez in een brief aan de vier gemeenten. De FNV gaat actie ondernemen om dit te realiseren.

Misstanden

Al in 2018 heeft de SP Nissewaard een witboek samengesteld over de misstanden bij het werk-leerbedrijf. Uit het witboek: ‘Gelet op de organisatiestructuur en werkwijzen van de partcipanten is Voorne Putten werkt te calssificeren als de machine bureaucratie van Henry Minzberg’. In het witboek wordt verder uitgelegd wat deze machine bureaucratie inhoudt. Het leeuwendeel van de participanten wordt in een keurslijf gedwongen, waarbij maatwerk in de trajecten niet geleverd kan worden. De door efficiency gedreven mate van standaardisatie van de werkzaamheden laat dit niet toe. Uit de vele gesprekken die de SP met de medewerkers heeft gevoerd blijkt dat er veel onzekerheid, angst en frustratie bij de medewerkers heerst. De klachten van de medewerkers worden daardoor noodgedwongen slecht summier behandeld. De mensen moeten anoniem blijven, uit angst voor kortingen en stopzettingen van de uitkering. Een vergelijkbaar onderzoek van de SP in ’s Hertogenbosch zou ertoe geleid hebben dat mensen werden gekort op hun uitkering. Uit het witboek wordt wel duidelijk dat er machtsmisbruik is van de caseworkers op het gebied van ARBO zaken (overtreding ARBO wet) niet nakomen afspraken, gebrekkige communicatie, pesten en uitsluiten op het werk, en intimidatie.

Het witboek kun je hier lezen. 

14-08-2019 Brief aan het College van B&W en Gemeenteraad van FNV, aankondiging eisen 14-8-2019 

12-08-2019 Lees hier het handhavingsverzoek aan AP. 

Persbericht FNV over het werk-leer bedrijf. 

‘Vrouw verkracht bij leerwerkbedrijf Voorne-Putten’ 

Gemeenten behandelden werklozen mogelijk crimineel,