Een veelheid aan initiatieven gepresenteerd op Donut D day

Op zaterdag 15 september 2018 werd in een overvolle Keizersgrachtkerk in Amsterdam ‘Donut D Day’ georganiseerd. Ik schat dat er wel tussen de 200 en 300 mensen aanwezig waren. “Donut D-day’ is bedoeld als een dag van reflexie op de huidige maatschappij en de mogelijkheden voor samenwerking van verschillende sociale bewegingen.

Na de inleiding van Anne Knol van Milieudefensie waren er weer een aantal korte presentaties.

Ecocide

Iemand stelde de ecocide aan de orde. Ecocide is de grootschalige beschadiging, de vernietiging of het verlies van ecosystemen van een bepaald gebied, hetzij door menselijk toedoen of door andere redeenn, en wel in een zodanige mate dat het vreedzaam gebruik van dit gebied door de inwoners ernstig verminderd is of zal worden. Voorbeelden van ecocide zijn teerzandwinning, schaliegaswinning (fracking), olielekken (denk aan de Niger Delta en de ramp van BP in de Golf van Mexico), grootschalige ontbossing van de Amazone en het Indonesisch regenwoud, het leegvissen van de zeeën, de ramp met de Fukushima kernreactor, het dumpen van chemisch afval, GMO’s en menselijk veroorzaakte klimaatverandering. Maar denk ook aan zaken die dichter bij huis liggen zoals het grootschalig gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, de bio-industrie en de Groningse gaswinning. Het Internationaal Strafhof vervolgt op dit moment vier internationale misdaden: genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en misdaden van agressie. Het is belangrijk dat ecocide als vijfde internationale misdaad wordt toegevoegd zodat het strafbaar wordt om onze planeet massale schade toe te brengen. Er is nu geen internationale wetgeving die ecocide verbiedt, het mag gewoon. We moeten als strategie een land vinden, daarbij denken we niet aan Nederland want deze regering doet het toch niet, dat bereid is dit in de internationale diplomatie of de Verenigde Naties aan de orde te stellen. Meer informatie op de website www.ikbenaardebeschermer.nl

 

ecologische voetafdruk

Een volgende presentatie ging over de ecologische voetafdruk, die ieder individu heeft. Dit zouden we moeten gaan quoteren of rantsoeenren. Waarbij je ieder jaar minder rantsoen krijgt en creatieve oplossingen moet bedenken om met minder CO2 uitstoot en andere milieuvervuiling te leven. We moeten streven naar ‘footprint justice’. Meer info is te vinden op de website www.voetafdruk.eu

De Werkgroep Voetafdruk Nederland propageert het bovenstaande. Voorzitter is Jan Juffermans , die ook de presentatie hield en die werkte bij De Kleine Aarde. Hij heeft het begrip Voetafdruk in Nederland geïntroduceerd. Bezoek zijn in april 2017 geheel vernieuwde website.

Rentevrije munt

In een volgende bijdrage werd iets verteld over de invoering van een rentevrije munt naast de euro. Jacqueline van Weert van ‘de florijn’ legde uit hoe een situatie van rentevrij krediet kan worden bereikt. Meer informatie is te vinden op http://www.betalenmetflorijn.nl. Volgens deze website is het probleem dat er te weinig geld is, dus maken we ons eigen geld: het Florijn-netwerk biedt bedrijven (en op termijn waarschijnlijk ook consumenten) rentevrij krediet. Dit kan de kapitaalschaarste binnen het midden- en kleinbedrijf oplossen en dus enorme positieve gevolgen voor de reële economie hebben. Florijnen blijven namelijk binnen het netwerk circuleren, terwijl Euro’s in de vorm van rente naar de banken verdwijnen.

Fossielvrije industrie

In een nieuwe bijdrage ging het om het bevorderen van een wereldwijde fossielvrije industrie. De actiegroep richt zich erop, door lobbywerk en acties geld weg te halen uit de industrie die met fossiele brandstoffen werkt, door investeerders over te halen niet meer in die industrieën te investeren. Een voorbeeld is Shell. Ook in het onderwijs moet de propaganda van bv Shell worden tegengegaan. Zo investeren eenrgieproducenten veel in lesmateriaal voor het lager onderwijs, bijvoorbeeld over de voordelen van windmolens. Maar die industrieën hebben een dubbele agenda, ze willen niet omschakelen en doen de huidige situatie zo gunstig mogelijk voorkomen. De scholen moeten een streep zetten door hun partnerschap met Shell. https://fossielvrijonderwijs.nl/

Na de pauze waren er weer enkele korte bijdragen.

Transition Towns

Ook Transition Towns-Nederland, Paul Hendriksen is erbij. Heel veel mensen bouwen lokaal aan het omschakelen naar een mooiere, duurzame samenleving. Aan alternatieven voor schone eenrgie- en voedselproductie, aan een eerlijke en circulaire economie en aan een hechtere relatie tussen mens en natuur. Transitie Nederland brengt het verhaal dat deze initiatieven vertellen in kaart. Ze zijn de Nederlandse tak van het internationale Transition Town Network. Van de website: Transitie Nederland is een landelijk netwerk van groepen actieve burgers die met elkaar samenwerken om hun huis, buurt, dorp of stad minder afhankelijk van (fossiele) eenrgie, meer duurzaam en meer sociaal te maken. De drijfveren zijn de gevolgen van piekolie, klimaatverandering en de noodzaak tot een grondige verandering van onze economie. Zij kunnen en willen niet meer wachten op overheid of bedrijfsleven. Transition Towns bestaan uit groepen enthousiaste burgers in steden, dorpen of buurten, die met elkaar aan de slag zijn om hun manier van wonen, werken en leven minder olie-afhankelijk, meer duurzaam en meer sociaal te maken. Piekolie, klimaatverandering en de hiermee samenhangende economische crises, zijn de belangrijkste drijfveren om in actie te komen. Op deze pagina vind je lokale Transition Town initiatieven: https://www.transitiontowns.nl/lokale-initiatiev…/overzicht/

democratie

Daarna was er een bijdrage van iemand die een andere democratie wilde. Hoe kunnen we de donut economie realiseren? Door een alternatief democratisch model in te voeren. Ze wilde een nieuw soort gemeente, waar alle burgers lid van kunnen worden en dan ontstaat er een soort gemeentevereniging die gaat beslissen over de lokale politiek. Op nationaal niveau verenigen al die gemeenten zich in een nieuw soort Vereniging van Nederlandse Gemeenten, die de nationale politiek bepaalt. En dan op internationaal niveau gaan al die VNG’s uit verschillende landen samen een nieuwe Verenigde Naties vormen. We kunnen gewoon ermee beginnen.

Eerlijk geld

Daarna was er een bijdrage van Hans van Steenbergen van het initiatief ‘eerlijk geld’. Hij was geïnspireerd door de zogenaamde burgerbeweging. In plaats van een staatsbank zoals de Postbank vroeger was en waarvoor gepleit wordt door Klaas van Egmond, pleitte hij voor een nieuwe coöperatieve bank zoals de RABO bank vroeger was. Er moet dan een soort Burgerbank opgericht worden met een ander geldsysteem. Meer informatie kun je vinden op http://www.eerlijkgeld.eu

economisch ontwikkel forum

Vervolgens was er een bijdrage van Peter van der Vliet van het ‘economisch ontwikkel forum’. Hij is trainer/coach en deed met de zaal een soort meditatie. De essentie van het economisch systeem is de verbinding van hoofd, hart en handen. Vanuit een nieuw bewustzijn moet er een nieuwe beweging komen. De mensen in de zaal moesten een toon zingen die ze in gedachten hadden. Daardoor ontstond in de zaal een rondzingende multi-toon, waarin allen zich verbonden voelden. Het economisch Forum gaat dit najaar een tweedaagse ontmoeting organiseren op een locatie in het midden van het land. Meer informatie op https://www.petervandervliet.com/

7 billion presidents

Vervolgens was er een bijdrage van de beweging 7 billion presidents. 7 Billion Presidents wil een basisorganisatie zijn die internationaal is en begon in Amsterdam. De beweging wil bedrijven opbouwen waarbij alle winsten worden besteed om een gelukkiger en gezondere maatschappij te bouwen, waarbij men naar men zegt volgens de website het romantische kapitalisme wil omarmen. Winsten van de producten die verkocht worden worden gebruikt om dochterondernemingen op te richten die eigendom zijn van iedereen op onze planeet. Als consumenten geenreren wij vele winsten. Waarom verenigen wij ons niet om de macht wat dat betreft naar ons toe te trekken. http://7billionpresidents.org/

Van de dag heb ik verschillende verslagen gemaakt. Die zijn hier te vinden

De Donut economie

Harro van Boven van D’66 over het basisinkomen

Initiatieven om de wereld te veranderen

Nog meer initiatieven om de wereld te veranderen.

Anne Knol van Milieudefensie en de dilemma’s van een campagneleider

Klaas van Egmond en de problemen van het geldsysteem

De evolutionaire visie van Herman Wijffels

Evaluatie van mijn hand van de dag.