De berichtgeving over allerlei rechtszaken in de pers

Zondag was er een bericht op AT5, dat een jonge moeder met een bijstandsuitkering en een jong kind, een juridische procedure was begonnen tegen de gemeente Amsterdam. Betrokkene had verschillende voorstellen gedaan, om op termijn aan het werk te komen, die alle werden afgewezen. Haar werd een van de befaamde leer werk stages van Vliegenthart aangeboden. Er werd haar op gewezen, dat als ze die zou weigeren, een stopzetting van haar uitkering zou volgen. Dit gebeurde ook daadwerkelijk. De advocaat die ze in de arm nam ging in bezwaar en vroeg een voorlopige voorziening aan bij de Rechtbank Amsterdam. Die wees de voorziening af. . Betrokkene moest op AT5 lezen dat de zaak voor haar was verloren. Ze wist van niks. De uitspraak was vrijdag 2 februari. De advocaat had vrijdagmiddag een fax gekregen met de uitspraak en zag die om 4 uur, vlak voor het weekend. Hij besloot betrokkene maandag op de hoogte te stellen, na het weekend. Op facebook is bij het bericht van AT5 een bagger losgebroken over de vrouw. Hoewel het bericht wel geanonimiseerd is, is ze voor velen herkenbaar. Hoe anoniem je bent, beslist de rechtbank. Je krijgt dan allerlei ruis met reacties als: o, wethouder Vliegenthart is bezig het zal wel met de verkiezingen te maken hebben. Maar dat heeft er niets mee te maken.

Ik heb AT5 gebeld. Het blijkt dat AT5 iedere week in een nieuwsbrief van de rechtbank een subjectieve SELECTIE met uitspraken van de rechtbank krijgt die volgens de rechtbank ‘van maatschappelijk belang kunnen zijn’. Vervolgens maakt de rechtbank een samengevat bericht van de uitspraak. (Ook subjectief) en dat gaat dan de publiciteit in. De eigenlijke uitspraak KAN gepubliceerd zijn op Rechtspraak.nl, maar dat hoeft niet. In dit geval was de uitspraak vrijdagmiddag gepubliceerd. Maar het beleid in dezen is onbekend. Worden zaken die in de nieuwsbrief staan altijd gepubliceerd? De journalisten zijn niet op de hoogte van wie de advocaat is, wie het betreft, etc. en kunnen dus ook geen hoor en wederhoor toepassen. En AT5 neemt de berichten gewoon over. Maar AT5 was heel welwillend en zal verder aandacht aan de zaak besteden. Ik vraag me af of alle rechtbanken het zo doen, en of die nieuwsbrief aan alle media wordt gestuurd. En of die dat dan klakkeloos overnemen. Misschien met wat andere zinnen, maar toch. En dat de leer werk stage vrijwillig is, is een sprookje. Dat hadden wij al eerder ontdekt.

Wij zijn ons er nooit zo van bewust geweest, maar als je dus een procedure voert voor de rechter loop je het risico, dat bij de uitspraak de hele zaak automatisch in geuren en kleuren op TV is of in de krant staat wanneer het opgenomen wordt in de befaamde nieuwsbrief. Particulieren of belangenorganisaties kunnen zich niet abonneren op de nieuwsbrief, advocaten ook niet. <

Piet van der Lende