Over de herijking van het Nederlandse poldermodel

Op 23 februari 2018 schreef Bas van Bavel een artikel voor het tijdschrift Sociale Vraagstukken over een herijking van het befaamde poldermodel, overleg van alle betrokken belangengroepen om tot een compromis te komen. Bas van Bavel is  hoogleraar Transities van Economie en Samenleving aan de Universiteit Utrecht en verbonden aan SCOOP. Onlangs verscheen van hem…

Vliegentharts variant van ‘methode SP’

woensdag, 21 februari 2018 Onlangs verscheen het boek ‘Onder Amsterdammers’ van Arjan Vliegenthart. In het boek evalueert hij zijn werk voor de SP in de afgelopen vier jaar, als wethouder ‘werk, participatie en inkomen’ in de gemeente Amsterdam. Op de presentatie van het boek in boekhandel Scheltema was de gehele SP-top aanwezig, wat aangeeft hoe…

Lubbers en de architecten van het neo-liberale beleid

In 1990 heb ik een overzicht geschreven over het overheidsbeleid dat in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw werd gevoerd. Ruud Lubbers, die gisteren overleden is, was een van de architecten van dat beleid, als minister van Economische Zaken in het kabinet-Den Uyl en daarna twaalf jaar als minister-president. Zijn overlijden is…

De olifant in de kamer en de ineenstorting van het kapitalisme

Het afgelopen weekend ben ik naar het 2.Dh5-festival geweest en daar heb ik een lezing bijgewoond van Howard Nicholas, die werkt aan het International Institute of Social Studies van de Erasmus universiteit in Rotterdam. Zijn lezing had als titel “The global economy at a tipping point”. Eerst een waarschuwing vooraf, die Nicholas in zijn lezing…

De berichtgeving over allerlei rechtszaken in de pers

Zondag was er een bericht op AT5, dat een jonge moeder met een bijstandsuitkering en een jong kind, een juridische procedure was begonnen tegen de gemeente Amsterdam. Betrokkene had verschillende voorstellen gedaan, om op termijn aan het werk te komen, die alle werden afgewezen. Haar werd een van de befaamde leer werk stages van Vliegenthart…