Anonieme enquête over het gebruik van media door Amsterdammers

Anonieme enquête De Vereniging Bijstandsbond heeft het initiatief genomen om een anonieme enquête te houden onder Amsterdammers. De enquête wordt o.a. ingevuld door spreekuurbezoekers. De enquête kan online worden ingevuld, per post opgestuurd of ingevuld worden op ons kantoor. We kunnen ook meerdere exemplaren van de vragenlijst opsturen. Het is de bedoeling dat een representatieve…

Frauderende reïntegratiebedrijven

Op 12 september verscheen in de media, dat de gemeente Rotterdam een miljoen euro terugeiste van een frauderende topman van de sociale dienst. Hier kun je een artikel daarover lezen Een tendens van decennia, constructies om geld dat is bestemd voor de reïntegratie van werklozen weg te sluizen naar fake bedrijven en fake begeleiding of…

Een nieuwe tijdbom maar weer is het de huizenbubbel en de kredietexplosie

Half augustus 2017 maakten het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Centraal Plan Bureau (CPB) recente cijfers bekend over de Nederlandse economie. In de media vervolgens juichtonen over de ontwikkelingen. Er werden groeicijfers genoemd van 3,5% meer dan in de ons omringende landen. Ik ga alle cijfers die gepresenteerd werden niet herhalen, daarover…