Domela Nieuwenhuis Museum blijft behouden

Het gemeentebestuur van Heerenveen was van plan om de subsidie voor het Museum Heerenveen, waar het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum deel van uitmaakt, voor een tweede maal fors te verkleinen. Werd deze een paar jaar geleden al met 92000 euro verlaagd, nu moest daar nog eens 65000 euro van af. Het bestuur van het Museum maakte duidelijk dat dan geen erkend museum in stannd kan worden gehouden. Sluiting dreigde.

Het Domela Nieuwenhuis Museum is een van de weinige persoonsmusea en zeker ook een van de oudste in de wereld gewijd aan iemand uit de arbeidersbeweging. Het bestaat sinds 1925 en richt zich niet alleen op het leven van Domela Nieuwenhuis, maar ook op diens ideeen. Het wil uitdrukkelijk het politieke en sociale bewustzijn van de bezoeker aanspreken.
Het museum is in Heerenveen bij uitstek op zijn plaats. Heerenveen was immers de hoofdplaats van het district Schoterland, dat in 1888 met Domela Nieuwenhuis de eerste socialist naar de Tweede Kamer stuurde. Zijn eerste daad daar was aandacht vragen voor de slechte levens- en werkomstandigheden van de veenarbeiders.
Dankzij een petitie en andere (lobby) acties lukte het om het gemeentebestuur van Heerenveen ervan te overtuigen, dat de bezuinigingen niet terecht waren. Het museum blijft open!
Naar aanleiding van alles op zondag 23 april maar eens een bezoek gebracht aan het museum. Mijn indrukken. Wel grappig is in dit mooie museum dat de ruimten waar Domela wordt herdacht geintegreerd zijn in de ruimten die gaan over de geschiedenis van Heerenveen. Je loopt bij wijze van spreken langs het bureau en de boekenkast van Domela, met boeken van Marx, Bakoenin en Kropotkin en je slaat een hoek om en het gezicht van een telg uit het geslacht van de 18e eeuwse regenten/uitbuiters familie Van Haren staart je aan in de zogenaamde Herenkamer, die vlak naast de ruimten ligt die gaan over Domela. Verschillende telgen uit de familie van Haren waren in de 18e eeuw grietman in verschillende grietenijen in Zuid-Oost Friesland. Hierondert het portret van zo’n grietman, boven de beroemde tekening van Domela door zijn zoon.

Misschien is het voor mensen die niks hebben met de streek iets minder leuk. Ik vond het wel geweldig, maar de tentoonstelling is vooral objecten en fotoos uit het persoonlijk leven van Domela, en veel schilderijen en zijn bureau en boekenkast en zo. Ik denk dat in de tijd dat de objecten verzameld zijn de mensen wel wisten hoe de bewegingen die hij leidde in elkaar zaten, ze hadden het zelf meegemaakt en misschien Domela nog gekend, dus ze hadden wat dat betreft geen nadere toelichting nodig. Maar veel meer recente mensen hebben dat denk ik niet zo. Dus wat dat betreft is de tentoonstelling, die qua opzet nooit geactualiseerd lijkt te zijn, een beetje verouderd. Ik zag graag een actualisatie in die zin, dat het natuurlijk intigrerend is hoe Domela er met zijn SDB in slaagde de ongeorganiseerden, de flexibele werkkrachten in de veenderijen, de armen, de losse werklieden in de steden te organiseren en er in de SDB een echte massa beweging van te maken. Hoe werkte de SDB wat dat betreft? Daarover is niets te vinden.