Ruzies tussen bankdirecteuren over het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank

Op 26 november naar VPRO’s tegenlicht gekeken. Een heldere samenvatting in drie kwartier van wat we allemaal ook wel wisten. Maar economie redacteur van NRC Handelsblad Maarten Schinkel blijft het kapitalisme en de markt economie verdedigen hoewel het systeem ieder ogenblik kan instorten. Het programma toont aan dat de astronomische 80 miljard die de ECB iedere maand in de economie pompt, al anderhalf jaar lang, alleen terecht komt in de zakken van de reeds zeer vermogenden die er niets mee doen, alleen maar nieuwe obligaties en aandelen opkopen en weer verkopen aan de ECB en nog meer rendement halen.

rentenierseconomie

We gaan naar een renteniers economie, die we in Nederland in de 18e eeuw ook gehad hebben, waarbij de superrijken zwemmen in het geld en er tegelijkertijd bittere armoede bestaat. Door de geldverruimende politiek van de ECB is de rente die minder vermogende mensen voor hun beetje spaargeld bij de bank ontvangen zeer laag, terwijl de inflatie wordt aangewakkerd en sommige producten duurder worden. De haringboer in het programma is het slachtoffer. Hij spaart niet meer, want hij krijgt 1% rente en moet meer vermogensbelasting betalen dan hij aan rente ontvangt. Hij geeft het geld dat hij verdient direct weer uit. In tegenstelling tot die vermogenden, die redementen halen op gekochte staatsleningen van 30% per jaar, omdat de ECB die staatsleningen opkoopt met die 80 miljard die ze aan geld scheppen iedere maand. Daardoor is er een nieuwe grote koper in de markt en spuiten de koersen van de staatsleningen omhoog.

woordvoerder

Een woordvoerder van de ECB (de plaatsvervangend directeur) zegt dat de ECB niets aan die toenemende ongelijkheid tussen landen en binnen landen kan doen, dat moeten de regeringen maar doen. Wie nu nog zegt dat bezuinigingen noodzakelijk zijn en er te weinig geld is om grote overheids investeringen te doen pleit voor een vernietiging van de maatschappij. De staat moet investeren in meer gezondheidszorg, onderwijs, sociale zekerheid etc. Maar de woordvoerder van de ECB heeft het over ‘structurele hervormingen op de arbeidsmarkt’ waarmee hij heel wat anders bedoeld.

grote gok

Het monetaire beleid van de ECB is blijkt uit het programma, een grote gok dat het daarna weer goed zal gaan met de economie. Maar niemand weet wat de gevolgen zullen zijn. Bij een nieuwe crisis hebben we geen instrumenten meer, zegt de woordvoerder van de ECB. Hij geeft ook toe dat het monetaire beleid geen creeren van duurzame welvaart op de langere termijn is. Mijn conclusie is dat we leven op een vulkaan, waarvan niemand weet wanneer die tot uitbarsting komt, politiek en/of economisch. Zelfs de machthebbers, de mensen die het systeem in stand houden, zoals een ex-voorzitter van de werkgevers in Engeland betwijfelen of dit wel het goede beleid is en zijn beducht voor de ‘bij-effecten’. De ECB voert als machtig orgaan, dat aan niemand verantwoording aflegt een krankzinnige politiek. Een vertegenwoordiger van de ABN Amro zegt in het programma notabene (iemand die zelf in het systeem zit) pratend over Draghi dat als hij tien jaar gelden gehoord had dat een machtige bankdirecteur een dergelijk beleid zou gaan voeren, hij gedacht had die moet of opgesloten worden in de gevangenis of in een gesloten inrichting. De machthebbers zien zelf in dat het krankzinnig is, maar het enige wat ze doen is ervan profiteren.

Klaas Knot van de Nederlandse Bank

Klaas Knot geeft in NRC Handelsblad van 27 december een interview over het beleid van de Europese Centrale Bank, waarbij hij o.a. zegt dat de astronomische 80 miljard euro die in de Europese economie wordt gepompt moet worden afgebouwd. En Knot geeft blijkbaar de opmaat voor een fikse ruzie tussen de directeuren van de nationale banken. Er blijken nog veel meer ‘bij effecten’ te zijn van de politiek van de ECB, die in het programma Tegenlicht niet genoemd worden. Mijn conclusie is, dat eigenlijk niemand weet hoe je binnen de bestaande economische orde een oplossing kunt verzinnen.

uit de euro?

Uit de euro? Volgens mij lost dat ook niets op. De economiën van de eurolanden zjjn zo met elkaar verweven, dat als het financiële systeem in Frankrijk of Zuid-Europa instort, dan gaan we allemaal mee. Is Knot een goede boodschapper, die bijvoorbeeld in zijn kritiek op de ECB en het beleid mbt de euro aan de linkse kant staat? Niet bepaald. Hij is een fervent pleitbezorger van ‘vrijhandel’ die de arme landen en mensen armer maakt en de rijken rijker. En hij heeft al een wensenlijstje voor het nieuwe kabinet. ‘Hervorming van de arbeidsmarkt’ om de europese economiën ‘concurrerender’ te maken en verlaging van de werkgeverslasten voor ingehuurde arbeid te financieren door verhoging van de BTW. Bij de ruzie in de ECB die misschien op komst is staan analytici tegenover elkaar, die allen uitgaan van analyses, die de uitgangspunten van de bestaande orde waarin we vastlopen niet overstijgen, dus>>> Ik denk niet dat er echt een oplossing komt………

Piet van der Lende