De SP op neoliberale wegen in de parlementaire politiek

Na de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar is de SP, oppositiepartij bij uitstek en verbonden met sociale bewegingen en de vakbonden, in veel gemeenten toegetreden tot de bestuurscolleges. Een voorbeeld is Amsterdam. Het blijkt dat de SP in veel gevallen verstrikt raakt in een parlementaire politiek van geven en nemen en een streven naar compromissen. Net als…

De participatiewet

In de Participatiewet worden de Wet Werk en Bijstand, de Wajong en de WSW samengevoegd.De huidige Wajongers behouden die uitkering. Gedeeltelijk arbeidsongeschikten in de Wajong gaan van 75% van het WML naar 70% van het WML. Om te bepalen of men geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is worden herkeuringen uitgevoerd. De Wajong is na 1 januari alleen nog…