In de media in 2010

Hieronder links naar krantenartikelen, filmpjes en geluidsbestanden van radio uitzendingen uit 2010 waarin mijn naam of die van organisaties waarbij ik betrokken was voorkomt. Internetartikelen zijn alleen opgenomen als de inhoud ook in gedrukte vorm of op radio en TV verschenen is.

VVD Amsterdam: laat uitkeringsgerechtigden sneeuwruimen. Avondspits, Wakker Nederland, radio 1, – 21-12-2010. Met Piet van der Lende en Maurice Piek, VVD. Verslaggever Wieger Hemmer.

Zonder bonden geen hete herfst – Trouw, 23-10-2010. Paula van Rooij

Europa buigt zich over ‘dwangarbeid’ bijstand – Leeuwarder Courant, 17-07-2010. GPD-bericht. Is dus in verschillende regionale dagbladen verschenen.

‘Dwangarbeider’ naar Europees Hof – Volkskrant, 17-07-2010. Anoniem. ANP bericht.

Nederlandse ‘dwangarbeider’ naar Europees Hof – Volkskrant, 16-07-2010. Bericht van Novum.

Amsterdamse ‘dwangarbeider’ naar Europees Hof. Binnenlands Bestuur, 16-07-2010. Anoniem.

Een bijstandsgerechtigde stapt naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. AT5 nieuws, 16-10-2010.

Mensen met een bijstandsuitkering worden niet door de gemeente gedwongen te werken voor minder dan het minimumloon. AT5 nieuws, 08-07-2010

De SP en de Bijstandsbond Amsterdam hebben maandag actiegevoerd bij het kantoor van de Dienst Werk en Inkomen aan de Weesperstraat. AT5 nieuws, 05-07-2010.

Discussie over de onaangekondigde huisbezoeken van controleurs.  Radio 1 Villa VPRO om 15.00 uur. 18-01-2010.

Opendoen! Controle! – Leeuwarder Courant, 15-01-2010. GPD bericht, dus in verschillende regionale dagbladen verschenen.