Ga niet met Wilders en de PVV de straat op

Op mijn weblog heb ik nu al enkele stukjes geschreven over de perikelen met betrekking tot de AOW. Het eerste artikel ging over een mogelijk monsterverbond tussen de PVV en de FNV of andere groeperingen die tegen verhoging van de AOW leeftijd zijn. Het tweede artikel ging over de standpunten van Groen Links. In het eerste artikel heb ik benadrukt, dat links van het midden en rechts van het midden op verschillende politieke strijdterreinen gedeeltelijk dezelfde conclusies delen. Niet alleen op het terrein van de AOW, maar ook op het terrein van protesten tegen de
verbureaucratiseerde controlemaatschappij. En dat deze situatie eerder is voorgekomen en wel bij het referendum over de Europese grondwet. Mijns inziens kun je uit deze ontwikkeling niet afleiden dat het onderscheid tussen 'links' en 'rechts' in de politiek niet meer zou bestaan of verouderd is. Bij het referendum over de grondwet kwamen de traditionele middenpartijen en Groen Links klem te zitten tussen links en rechts, die ieder geheel eigen en hemelsbreed van elkaar verschillende analyses en doelstellingen hadden, maar die toch de conclusie deelden: de Europese grondwet moest er niet komen, met het gevolg dat de meerderheid van de stemmers in het referendum de grondwet afwees. Als Euromarsen hebben wij in onze campagne samen met anderen of afzonderlijk benadrukt, dat wij weliswaar tegen deze Europese grondwet waren, maar dat wij voorstander waren van intensievere Europese samenwerking en niets moesten hebben van de populistisch nationalistische sentimenten die door rechts werden uitgespeeld. En dat wij internationale samenwerking toejuichten met andere uitgangspunten dan het verdrag van Lissabon, en dat wij juist tegen het liberale maatschappijmodel waren dat door rechts werd benadrukt. Wij hadden en hebben er verder geen enkele behoefte aan, de PVV en vergelijkbare groeperingen nog meer salonfahig te maken, hen politiek in het zadel te helpen door intensieve vormen van samenwerking, ook niet op afzonderlijke punten, door samen actie te voeren of de straat op te gaan. Althans zo heb ik het opgevat. Een ieder voerde dan ook zijn of haar eigen campagne tegen de Europese grondwet, waarbij wij de handen vrij hadden volledig vanuit onze analyse de grondwet af te wijzen. En propaganda te maken voor en te discussieren over een rechtvaardiger maatschappij zoals wij dat zien. De discussie over de Europese grondwet werd in dat opzicht door ons verwelkomt als een mogelijkheid om over alternatieven voor het huidige (Europese) beleid te praten. Er kwamen in dat opzicht geen nauwe vormen van samenwerking tot stand tussen alle tegenstanders van de Europese grondwet.

Wilders en de PVV

En nu ontstaat bij de AOW-discussie dezelfde situatie. En dit kan ook op andere punten gebeuren, ik schreef daar al over. Tot mijn verbijstering moet ik uit de Volkskrant begrijpen, dat Agnes Jongerius met Wilders en de PVV om de tafel wil gaan zitten. Samen proberen de verhoging van de AOW-leeftijd van tafel te krijgen en gezamenlijk optrekken. Waar is dit gesprek anders voor? Want ze sluit coalities met de duivel. (En met zijn moeder). Dit betekent dus dat wij in de campagne niet te sterk tegen de andere standpunten van de PVV moeten ageren, want dat zou het nieuwe 'eenheidsfront' verzwakken. Dus wij hebben onze handen niet meer vrij om onze eigen analyse van andere PVV standpunten naar voren te brengen. Wij werken eraan mee, dat de PVV, die samen met de FNV optrekt een 'sociaal' gezicht krijgt, een heel redelijke partij is, waar je best op kunt stemmen. Zo help je ze in het zadel. Dat betekent niet, dat ik niet met PVV-ers wil discussieren, er zijn heel wat vakbondsleden die PVV stemmen (het schijnt al 17% te zijn) en een discussie met hen over de onderwerpen die hen raken is hoogstnoodzakelijk. Maar in deze discussies moet wat mij betreft wel benadrukt worden, dat de PVV vele onjuiste standpunten heeft en helemaal niet de belangen van de man in de straat verdedigt.

Er waren in vakbondskringen vraagtekens over de strategie van de werkgevers, die het SER overleg opbliezen. Misschien wordt het nu iets duidelijker. Wellicht hebben ze een zeer doordachte of in ieder geval intuitief geslepen strategie, waarbij ze wat verder vooruit konden kijken dan misschien anderen. Want ze hebben het goed gezien: ik ben tegen verhoging van de AOW-leeftijd maar ik ga niet met de PVV de straat op.

Piet van der Lende