Klanten sociale dienst op verkeerde been gezet: verzoek om herziening is GEEN beroepsschrift

De laatste tijd komen bij ons spreekuur meer berichten binnen van klanten van het DWI (Dienst Werk en Inkomen) die zelf een bezwaarschrift hebben ingediend waarbij in de beslissing op bezwaar het bezwaarschrift wordt afgewezen. Wanneer die mensen dan telefonisch of anderszins contact hebben met ambtenaren van het DWI waarin ze naar voren brengen dat ze het er niet mee eens zijn, dan wordt gezegd: ‘u kunt binnen zes weken een verzoek tot herziening indienen bij Burgemeester en wethouders, dan kijken wij er nog eens naar’. De mensen verkeren dan soms in de mening, dat hun rechten veilig zijn en dat ze geen beroep hoeven in te stellen, maar dat is NIET zo. Je hebt een verzoek tot herziening ingediend, geen beroepsschrift. Als die mensen dan met de afwijzing van de herziening, bv twee maanden later, op het spreekuur komen is het bijzonder moeilijk er nog iets aan te doen want… de termijn voor het indienen van een beroepsschrift is verstreken….Advies: als je het niet eens bent met de beslissing op bezwaar, ga naar een advocaat en dien een beroepsschrift in bij de Rechtbank.
Bijstandsbond