De ‘Noorse Broeders’ in Netwerk. Ontduiken sociale premies. Is normaal bij activering van werklozen

21-09-2009

 In Netwerk vanavond een reportage over de ‘Noorse Broeders’ een soort secte, naar ik begrijp, met 35.000 aanhangers wereldwijd, die oa een uitzendbureau exploiteren. De mensen die voor dat uitzendbureau werken bij bedrijven als de Hema tekenen een verklaring dat ze ‘vrijwilliger’ zijn en het uitzendbureau draagt geen premies en belastingen af. De belastingdienst zou de constructie hebben goedgekeurd. De Noorse Broeders zeggen dat ze het geld dat ze zo verdienen (Het gaat alleen al in Nederland om miljoenen per jaar) besteden aan ‘goede’ doelen. Een bestuurder van FNV Bodngenoten zegt dat de bond een klacht gaat indienen. Maar beste vakbond, dit soort praktijken zijn toch al sinds jaar en dag normaal? Neem de gemeente Amsterdam. Op 10 augustus 2007 berichtte ik op de mailinglijst van de Bijstandsbond, dat de gemeente 600 uitkeringsgerechtigden een ‘stagecontract’ ging aanbieden te financieren uit het zogenaamde ‘werkdeel’ van de Wet Werk en Bijstand. Al langere tijd bestond er een regeling voor jongeren tot 27 jaar waarbij zij geen uitkering krijgen, maar een stagevergoeding, waarbij de flexwet en een arbeidscontract bij de werkgever waar zij stage lopen maar ook bij de DWI of een andere uitlenende instantie niet van toepassing is. Deze regeling werd in 2007 ook voor andere groepen ingevoerd. Er is dus geen sprake van een dienstverband en de flexwet is niet van toepassing. Dus ook geen WW-uitkering. Er worden geen sociale premies en belastingen betaald. De vergoeding is gelijk aan de bijstandsuitkering. Dus de gemeente Amsterdam maakt op die manier dikke winsten. Ook deze mensen zijn overal werkzaam. Er zijn zelfs mensen met een WSW contract, dus gewoon loon en arbeidsvoorwaarden, die in zo’n stagecontract zijn geduwd. Er is geen contract in de eigenlijke zin van het woord, met contractvoorwaarden en zo. Mensen moeten een a4tje tekenen met de titel ‘overzicht werknemerscontract’ waarop alleen de gegevens van de ‘werknemer’ staan (naam, adres en personeelsnummer en sofinummer, de ‘laatste werkplek’ de naam van het reintegratiebedrijf en de naam van de consulent. Daarnaast wordt de naam van de arbodienst Er wordt geen termijn voor de stageovereenkomst genoemd. In 2009 is in Amsterdam ingevoerd, dat in principe alle werklozen zo’n stagecontract krijgen, als ze een uitkering aanvragen, en dus zijn er misschien wel al duizenden arbeidskrachten die op die voorwaarden gewoon bij normale werkgevers werken. Pantar, het gemeentelijk reintegratiebedrijf verdient eraan. Daar hoor je de vakbond niet over.

Posted via email from Bijstandsbond