Ontwikkelt de ABVA/KABO zich tot een steeds reactionairder vakbond?

Onlangs viel bij ABVA/KABO leden een krant in de bus, getiteld 350271 Nieuwskrant. ‘Gaan voor groei’. Op de voorpagina een verhaal van Xander den Uyl, bondsbestuurder, die uitlegt hoe de nieuwe vakbondsdemocratie zich ontwikkelt na het congres van vorig jaar over de nieuwe koers. En anders organiseren vakbondsdemocratie – meer luisteren naar de leden- lijkt hier te betekenen: een rechtse recht en orde ideologie. Past in de trend van de tijd, zullen we maar zeggen. De vakbond baseert zijn propaganda om lid te worden voortaan op ‘klantprofielen’ en wil geheel volgens de concurrentie-teorien van het marktdenken herkenbaarder zijn dan de concurrenten. Wie dat zijn, wordt niet duidelijk in de krant. Op de achterpagina een verslag van de power too… campagne 2008-2009 om meer leden te werven. Daarbij wordt samengewerkt met de Telegraaf. ‘Deze krant heeft het grootste bereik onder medewerkers in de Zorg en Welzijn’ De vakbond heeft in het kader van de ‘Zorgdag’ op 10 mei een speciale bijlage bij de Telegraaf ‘De krant op Zorgdag’, een samenwerking van de Telegraaf en de vakbond dus, die ook voor de verspreiding zorgt. De krant die 40 jaar lang- en wellicht ook de komende 40 jaar -met haar standpunten op cruciale momenten verwoede pogingen heeft gedaan als stakingsbreker op te treden, die zich altijd zeer vakbondsvijandig heeft opgesteld en altijd de zijde van de werkgevers heeft gekozen, is nu partner van de ABVA/KABO.
Blijkbaar is de stemming onder de vele controleurs, handhavers, bewakers, ambtenaren van uitvoeringsorganisaties en andere dienstverleners dat er streng moet worden opgetreden. Op 6 april organiseerde de ABVA/KABO een landelijke actiedag tegen agressie waar dienstverleners mee te maken hebben. Hoogwaardigheidsbekleders waren in het kader van de huidige trend maar al te graag bereid gehoor te geven aan de oproep van de vakbond voor strengere straffen en toespraken te houden in die zin. ABVAKABO FNV stelt de volgende maatregelen voor:
* Laat schade aan werknemers in alle gevallen vergoeden door werkgevers (en verhaal het vervolgens op de dader).
* Zorg voor een landelijk meldpunt waar alle incidenten tegen publieke dienstverleners worden geregistreerd.
* Investeer in meer toezichthouders.
* Maak snelrecht mogelijk bij incidenten tegen publieke dienstverleners.
* Laat verklaringen van publieke dienstverleners zwaarder wegen.
* Benoem een aparte officier van justitie voor behandeling van agressie en geweld tegen publieke dienstverleners.
Nergens een reflexie op waar die agressie vandaan komt, wat het met de privatiseringen van oa openbaar vervoer te maken heeft en het slechter functioneren ervan; nergens een reflexie op de vraag, of dat alsmaar strenger straffen sowieso iets oplost, nergens een reflexie op de voortgaande ontwikkeling van de strafstaat met steeds meer mensen in de gevangenis, waarbij we terechtkomen in een spiraal van steeds meer escalatie en van actie en reactie die niets oplost;
Ik wil het hier voorlopig bij laten.