Pensioenfondsen kopen massaal kleine pensioenen af bij mensen die nog geen 65 zijn. Voorlichting slecht.

Er bereiken de Bijstandsbond berichten via het spreekuur dat pensioenfondsen op grote schaal kleine pensioenen willen afkopen bij mensen die nog geen 65 zijn. Het gaat dan om kleine pensioenen waarbij je per maand bv 50 euro krijgt. Maar tot welke grens ze dit proberen weet ik niet. Dit schijnt men te doen om te bezuinigen op de administratieve lasten in deze tijden van kredietcrisis. Maar het lijkt me dat het ook te maken kan hebben met het weer op peil brengen vand e dekkingsgraad: verplichtingen afkopen dan hoef je daarvoor niet meer 110% of zo gedekt te hebben. De mensen worden over de belastingtechnische gevolgen slecht ingelicht. Bovendien wordt uitkeringsgerechtigden (bv mensen in de bijstand) niet verteld wat de gevolgen zijn voor hun uitkering. Bijstandsgerechtigden kunnen de claim krijgen dat het uitbetaalde bedrag ineens van het pensioenfonds op hun uitkering wordt ingehouden. Er is wel een mogelijkheid, soms, om het kleine pensioen over te hevelen naar een ander pensioenfonds (als je recht hebt op een uitkering uit dat fonds) maar die regeling schijnt ingewikkeld te zijn.