Waarom mensen wel of niet meedoen aan collectieve acties

Zie ook voorwaarden voor verzet van uitkeringsgerechtigden De eerste stelling die ik poneer is dat collectieve acties qua opkomst succesvol zijn wanneer er haalbare eisen en doelen gesteld worden. Haalbaarheid heeft dan geen betrekking op meer of minder radikaal maar op de kans, dat de gestelde doelen ook gerealiseerd kunnen worden. Dat kunnen ook radikale…

Afschaffing bijstand komt in zicht

De recente berichtgeving over bijstandsgerechtigden die nog harder achter hun broek moeten worden aangezeten, volgt een inmiddels klassiek patroon. De bijstand in de huidige vorm tot 27 jaar wordt al afgeschaft, de algehele afschaffing ervan komt in zicht. door Piet van der Lende In 2005 verscheen een nieuw onderzoeksinstituut aan de horizon dat zich bezighoudt…