Punten voor de Tweede Kamer hoorzitting over reïntegratie.

Vereniging Bijstandsbond Amsterdam Da Costakade 162 1053 XD Amsterdam 020-6898806 info@bijstandsbond.org 26-03-2008 Ieder mens streeft naar een evenwicht in zichzelf en tussen zichzelf en zijn of haar (sociale) omgeving. Mensen stimuleren betekent dat je mensen de ruimte geeft en ondersteunt om dat evenwicht te vinden. Je moet dus niet alleen kijken naar arbeid of werk…

Indrukken van de hoorzitting over reïntegratie in de Tweede Kamer, 26-03-2008

In de discussie kwamen verschillende thema’s aan de orde. Een van de hoofdthema’s was de effectiviteit van reintegratie. Kamerleden stelden daar in de verschillende blokken steeds vragen over. In het blok van de wetenschappers werd oa naar voren gebracht, dat ‘een stok achter de deur’ effectief zou zijn bij reintegratie. Maar de wetenschappers spraken zichzelf…

Bijdrage aan de hoorzitting over de evaluatie van de Wet Werk en Bijstand (WWB) door de Tweede Kamer der Staten Generaal

Vereniging Bijstandsbond Amsterdam Da Costakade 162 1053 XD Amsterdam 020-6898806 info@bijstandsbond.org VHM advocaten Mr M. van Hoof Postbus 15208 1001 ME Amsterdam 020-4703859 info@vhmadvocaten.nl 18-03-2008 Inleiding In deze notitie gaan wij niet in op de reintegratie-activiteiten in verband met de WWB aangezien hierover een andere hoorzitting wordt gehouden. Wij signaleren verder een aantal knelpunten, zonder…