Arbeidsongeschikt in de bijstand en arbeidsbemiddeling

13-05-2005 Een mevrouw krijgt een oproep voor de megabanenmarkt in Amsterdam West in 2002. Na de intake en een vervolggesprek wordt zij doorgestuurd naar het REA-expertisecentrum voor een keuring in verband met de REA-status. Die wordt toegekend. De status betekent, dat de betrokkene wanneer hij/zij betaald werk aanvaardt onder de ziektewet valt en dat de…