Opmerkingen over de Europese concept-grondwet van 2005 Vage formuleringen van de sociale rechten

Het begint wel aardig. In de grondwet staat dat de Europese Unie een sociale markteconomie moet zijn die een groot concurrentievermogen heeft en die gericht is op volledige werkgelegenheid en sociale vooruitgang, terwijl de kwaliteit van het milieu verbeterd moet worden. Wie kan daar tegen zijn? Wie echter doorleest en zich afvraagt hoe het woordje…

Werkloze onder druk gezet om flatwacht te worden

07-03-2005. Regiokantoor Zuid-Oost. De heer V heeft een academische opleiding maar is ontslagen en arbeidsongeschikt verklaard. Hij is onder behandeling van een psycholoog. En hij heeft een bijstandsuitkering. Tijdens de therapie komt naar voren, dat fotograferen voor hem heel goed is. Hij kan er zich in uitdrukken en heeft een activiteit. Hij heeft een schriftelijke…