Korte opmerkingen bij de visie op BOM (Beurzen Open Maken). Fiscale maatregelen leiden niet automatisch tot een rechtvaardiger en milieuvriendelijke samenleving

Allereerst wil ik opmerken dat ik positief sta tegenover de hoofddoelstelling: een duurzaam evenwicht tussen de markt ekonomie en een rechtvaardige samenleving vanuit gender-perspectief en ecologisch perspectief. Om dat te bereiken wordt een reeks van maatregelen opgesomd die ook alle mij zeer symphatiek lijken. Toch heb ik bij het stuk enkele vragen en opmerkingen. In…