Indruk van de lezersconferentie van het vakbondsblad Solidariteit

Naar lezersconferentie vakbondsblad Solidariteit geweest, waar de volgende punten naar voren kwamen. Er is naast privatisering sprake van liberalisering en verzelfstandiging. Dus dat de voormalige overheidstaak ondergebracht wordt in een NV of een stichting, zoals er zovele in de gezondheidszorg bestaan. Geprivatiseerd is er eigenlijk helemaal niet zoveel. Door Hans werd het thema van de…

Solidariteitskringen. Een idee van Ab Harrewijn

Enige jaren geleden heeft de inmiddels overleden Ab Harrewijn het idee van ‘solidariteitskringen’ gelanceerd. Een solidariteitskring houdt in, dat een groep van 8 a 10 mensen in een bepaalde buurt elkaar ondersteunt op het gebied van uitkeringen, werk, huur en huisbaas, etc. De solidariteitskring is er in principe niet op gericht een belangengroep in de…