Enkele opmerkingen over de uitgangspunten en de probleemstellingen van de werkgelegenheidsconferentie

Het navolgende stuk is bedoeld om creatief na te denken over wat wel de Amsterdamse paradox wordt genoemd: enerzijds veel structurele werkloosheid, anderzijds veel vacatures. Dit laatste geloof ik nog niet zo erg. Er zijn misschien wel vacatures, maar uit enkele gesprekken met jongeren van 22 is mij gebleken, dat het vanaf dat moment voor…