Ontwikkelingen in de koopkracht van de minima tot 2001

Het probleem Nog steeds moet ruim een miljoen mensen rondkomen van een minimuminkomen. Met name uitkeringsgerechtigden zijn er de afgelopen twintig jaar fors op achteruit gegaan, zoals bij de feiten nog zal blijken. Maar armoede komt niet alleen voor onder uitkeringsgerechtigden. Veel werknemers in deeltijd hebben een beperkt inkomen. En het aantal mensen dat in…