Jubileumviering Bijstandsbond op 8 juni 2001

Op 8 mei 2001 bestond de Vereniging Bijstandsbond Amsterdam 25 jaar. Dat heuglijke feit wilde de vereniging niet onopgemerkt voorbij laten gaan en daarom werden op vrijdag 8 juni verschillende activiteiten georganiseerd in het gebouw van het HTIB, eerste Weteringplantsoen 2c in Amsterdam. De HTIB is een Turkse vereniging van arbeiders.

Om 19.00 uur werd een tentoonstelling geopend over de geschiedenis van de Bijstandsbond. Naast de aciviteiten van de Bijstandsbond kwamen op de tentoonstelling 25 jaren van strijd voor rechtvaardige sociale zekerheid ter sprake. Maar er was ook informatie over discussies die gevoerd werden over de plaats van arbeid in de maatschappij en over het overheidsbeleid, dat de afgelopen 25 jaar werd gevoerd. Op de tentoonstelling werd verder een computer geinstalleerd waarop de internet site van de Bijstandsbond te bewonderen was, met veel informatie over bovengenoemde onderwerpen.

De tentoonstelling was 14 dagen te bezichtigen, van vrijdag 8 tot vrijdag 22 juni. Vanaf 18.00 uur werd een receptie gehouden

Om 20.00 uur begon een groot feest voor leden, relaties, vrienden en bekenden.