Het Algemeen Nederlandsch Werklieden Verbond (ANWV)

Dit artikel verscheen in het ledenbulletin van de afdeling Amsterdam van FNV Bondgenoten van mei 2001. Het Algemeen Nederlandsch Werklieden Verbond (ANWV) werd opgericht in oktober 1871. Socialistisch kon je dit verbond niet noemen; de liberalen hadden een grote invloed, en men wilde de samenwerking tussen patroons en handwerkslieden zoveel mogelijk bevorderen, waarbij hardere acties…