Komitee Amsterdam Tegen Verarming (ATV). Verslag van activiteiten in 2000

Het Komitee Amsterdam Tegen Verarming heeft in de loop der jaren ertoe bijgedragen dat de verarming op de politiek agenda gekomen is van zowel de plaatselijke als landelijke politiek. ATV heeft veel nadruk gelegd op het vormen van netwerken en bondgenootschappen van uitkeringsgerechtigdenorganisaties, in de kerken en onder professionele en vrijwillige dienstverleners. Mede door de…