De controlemaatschappij in de steigers. Het Zoeklichtproject van de gemeente Amsterdam en bijstandsuitkeringen

Dit artikel is eerder verschenen in geredigeerde vorm in het Maandblad Uitkeringsgerechtigden van april 2000. Het Zoeklicht project is een samenwerkingsverband van verschillende instanties, waaronder de sociale dienst en de Stedelijke woningdienst, om bij buurtbewoners bezoeken af te leggen, waarbij wordt gecontroleerd of er sprake is van uitkeringsfraude, illegale bewoning of andere overtredingen. De onderstaande…