De controlemaatschappij in de steigers. Het Zoeklichtproject van de gemeente Amsterdam en bijstandsuitkeringen

Dit artikel is eerder verschenen in geredigeerde vorm in het Maandblad Uitkeringsgerechtigden van april 2000. Het Zoeklicht project is een samenwerkingsverband van verschillende instanties, waaronder de sociale dienst en de Stedelijke woningdienst, om bij buurtbewoners bezoeken af te leggen, waarbij wordt gecontroleerd of er sprake is van uitkeringsfraude, illegale bewoning of andere overtredingen. De onderstaande…

Publiciteit over fraude van de sociale recherche zelf

Publiciteit over fraude De sociale recherche gaat ervan uit, dat er veel wordt gefrau­deerd. Zij streeft er bewust naar, met haar acties in de publiciteit te komen. Dan schrikken de uitkeringsgerechtigden en zullen ze minder frauderen. Dat bleek uit de woorden van Hans Hofman, hoofd van de sociale recherche, tijdens een studiedag over fraude op…