Werkgelegenheidsbeleid

Het beeld wat uit de statistieken naar voren komt is dat de stijging van de werkgelegenheid vooral ten goede komt aan twee groepen: 1.Mensen, die niet tot de loonafhankelijke beroepsbevolking behoorden, zoals huisvrouwen en zelfstandigen die een baan in loondienst aanvaarden 2.Jongeren, die nog geen 35 jaar zijn. Met name onder vrouwen, allochtonen en ouderen…

Zwart zaad. Hoe iemand die zwart gewerkt heeft in moeilijkheden raakt, over erfenissen en het ontbreken van controles in de debiteurenadministratie van de sociale dienst

Dit artikel verscheen eerder in maandblad uitkeringsgerechtigden januari 2000. Zwart zaad Met zwartwerken kun je je lelijk in de nesten werken. Als de sociale dienst vervolgens ook haar werk niet goed doet, is het einde helemaal zoek. Petra kan erover meepraten. Petra (haar naam is verzonnen) heeft al jaren een uitkering. Ze is academisch gevormd,…

Slepende juridische procedures van 5 jaar, bureaucratische doolhoven en ondertussen geen inkomen

Dit artikel is gedeeltelijk verschenen in het Maandblad Uitkeringsgerechtigden (MUG) in januari 2000. Een vrouw heeft al jaren een uitkering. Ze was academisch gevormd, maar slaagde er niet in, in haar beroep werk te vinden. In die tijd was er in haar beroep een groot overschot. Ze bleef werkloos, na haar studie en kwam dus…