Plan provincie Noord Holland om langdurig werklozen in een Wisconsinmodel te stoppen

Interview met Lenny Klein gedeputeerde van Noord-Holland.

Intro at5: Noord Holland blaakt van zelfvertrouwen. Er is een begrotingsruimte van 20 miljoen, te besteden aan nieuwe projecten. Het nieuwe college is zeer ambitieus en heeft enthousiast haar programma gepresenteerd onder het genot van een glas champagne, omdat een communicatiemedewerker 50 jaar was geworden. Mevrouw Klein kondigde aan: wat de gemeente niet lukt, namelijk om langdurig werklozen aan werk te helpen, waarbij de 60.000 langdurig werklozen worden bereikt, wil de provincie anders doen. Men is in onderhnadeling met bedrijven als AMC, Mac Donalds, Randstad om banen voor langdurig werklozen te krijgen. Mevrouw Klein: we willen langdurig werklozen aan werk helpen door het aanleren van werkritme en discipline. Daar zijn programma’s voor, zoals bij Maatwerk in Amsterdam, maar wij willen het grootschaliger aanpakken. We zijn in onderhandel;ing met bedrijven, om mensen meteen na zo’n programma een baan aan te bieden. Anders zakt het weer weg. Er zijn nu besprekingen. Komende maanden hopen we het project van de grond te tillen”.

Gebeld met afdeling communicatie van de provincie Noord-Holland. Is er een persbericht over? Nou nee, mevrouw Klein is geinterviewd door at5 over het programakkoord en de begroting, en daar staan vele punten op. En een van die punten is wat u noemt.

Moet ik bij de plannen van de provincie denken aan net zoiets als de twee experimenten die er al zijn, in Bos en Lommer en Zuid-Oost? Daar moet u inderdaad aan denken. Maar er staat niets over op papier? Er staat misschien wel wat over op papaier, maar nog niet in een stadium, dat ik dat als voorlichter al heb.

Is er overleg met de gemeente? In dat traject zit het inderdaad ja, daar kunt u wel van uitgaan.

Conclusie: gezien het feit, dat Maatwerk diverse malen in de verhalen van de provinciale vertegenwoordigers genoemd wordt, denk ik dat er een project komt met Maatwerk, de provincie Noord-Holland, de sociale dienst, vergelijkbaar met de twee andere projecten, maar dan wat uitgebreider.