In de media in 1998

Hieronder links naar krantenartikelen, filmpjes en geluidsbestanden van radio uitzendingen uit 1998 waarin mijn naam of die van organisaties waarbij ik betrokken was voorkomt. Internetartikelen zijn alleen opgenomen als de inhoud ook in gedrukte vorm of op radio en TV verschenen is. 21 augustus RVU-radio interview met bijstandsvrouwen. Niet te vinden in Beeld en Geluid.

Werkgelegenheidsbeleid en het project Inzet in Amsterdam Zuid-Oost

Het beeld wat uit de statistieken naar voren komt is dat de stijging van de werkgelegenheid vooral ten goede komt aan twee groepen: 1. Mensen, die niet tot de loonafhankelijke beroepsbevolking behoorden, zoals huisvrouwen en zelfstandigen die een baan in loondienst aanvaarden 2. Jongeren, die nog geen 35 jaar zijn. Met name onder vrouwen, allochtonen…

Loopgravengevechten bij de privatisering

Ook verschenen in: Solidariteit, nr 87, december 1998. Het doolhof van de arbeidsbemiddeling – de markt De privatisering van overheidstaken, als laatste stap in de afbraak van de klassieke ‘welvaartsstaat’, lijkt niet meer te stuiten. Vooralsnog is de chaos echter compleet en vechten publieke en private uitvoeringsorganisaties en verzekeringsconcerns om de brokken die de meeste…

Leven zonder verblijfsvergunning

Ook verschenen in het maandblad uitkeringsgerechtigden MUG van december 1998. Leven zonder verblijfsvergunning Onlangs kwam Mohamed op het spreekuur van de Bijstandsbond. Ik kende hem al van vijftien jaar geleden, toen actie gevoerd werd tegen de Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers (WABW), waarin de werkvergunningen voor buitenlanders waren geregeld. Door de strakke regelgeving werden toen veel…