Ekonomen praten alleen over loonkosten

Geschreven in 1998 Als ekonomen het hebben over bestrijding van de werkloosheid beginnen ze meestal meteen over de loonkosten te praten. Allemaal zoeken ze daar de oorzaken voor de werkloosheid. De meeste ekonomen vinden, dat de loonkosten voor de werkgevers omlaag moeten door bezuinigingen op de uitkeringen en de overheidsuitgaven. Maar anderen, zoals professor Pen…

De welvaart is van iedereen, Minimum omhoog!

Demonstratie 3 december 1998 in Rotterdam. Aanvang 13.30 uur. Verzamelen bij de Pauluskerk, Mauritsweg 20 Rotterdam (Vlakbij Centraal Station). Er is armoede in Nederland. Ruim 10 procent van alle huishoudens verkeert in een situatie van bestaansonzekerheid. Zij hebben onvoldoende inkomen. Het sociaal minimum moet omhoog! Het geld van het nieuwe kabinet voor armoedebestrijding is ver…

Het armoededebat

Het armoededebat. In Nederland wordt op allerlei nivo’s gediscussieerd over het thema : armoede in een welvarende samenleving. De Rijksoverheid heeft het initiatief genomen om jaarlijks een‘armoedeconferentie’ te organiseren, waarbij voorafgaande aan deze conferentie overal in het land bijeenkomsten worden gehouden, waar belangenorganisaties van uitkeringsgerechtigden, vakbonden enhulpverleningsinstellingen met elkaar discussieren. Ook op het nivo van…

vakantie in het buitenland en ziekte

Ook verschenen in het maandblad uitkeringsgerechtigden MUG van october 1998. Vakantie Soms komt een hulpverlener op een interessant idee waar ambtenaren hun handen aan vol hebben. Ik zou wel eens willen weten hoe de ambtenaren bij de sociale dienst en andere uitvoeringsinstellingen in de koffiepauze praten over sociaal raadslieden, advocaten en andere hulpverleners, die op…