Zuinig stoken kost cliënt geld

Ook verschenen in het maandblad uitkeringsgerechtigden MUG van april 1998.

Zuinig stoken kost cliënt geld

Een cliënt had met de sociale dienst afgesproken dat de dienst iedere maand een vast bedrag voor energie op zijn uitkering zou inhouden. Het komt wel meer voor dat de sociale dienst voor cliënten de huur of het gas en licht betaalt en dat dit in mindering wordt gebracht op de uitkering. Hiertoe kan bijvoorbeeld besloten worden als er schulden zijn en de cliënt verzekerd wil blijven van een warme kachel en een dak boven zijn hoofd. Tot zover is er niets aan de hand.

Tussen de sociale dienst en het energiebedrijf gaan computerbanden heen en weer met de gegevens van cliënten. Bij deze werkwijze worden echter nog wel eens fouten gemaakt. Dat gebeurde ook bij deze cliënt. De cliënt kreeg iedere maand keurig een uitkeringsspecificatie van de sociale dienst, waarop stond aangegeven hoeveel geld voor de energierekening op de uitkering werd ingehouden. Maar na vijf maanden vielen er toch aanmaningen van het energiebedrijf (ENW) bij de cliënt in de bus.

Tegelijkertijd kreeg de cliënt een afrekening voor het energiegebruik van het afgelopen jaar. Omdat de cliënt veel uithuizig is en zuinig had gestookt, kreeg hij een groot bedrag terug. Het ENW verrekende dat bedrag echter met de inmiddels ontstane schuld van vijf maanden, die volgens het ENW dus nooit was betaald.

De sociale dienst beweert nu dat uit de toegestuurde banden blijkt dat het bedrag wel betaald is. Maar het energiebedrijf zegt de betreffende gelden niet ontvangen te hebben. De cliënt heeft dus nu dubbel betaald: de verrekening van de schuld van vijf maanden met het geld dat de cliënt terug zou krijgen, plus het bedrag dat van zijn uitkering is afgetrokken door de sociale dienst. De Bijstandsbond en de cliënt hebben inmiddels vele brieven geschreven en telefoontjes gepleegd, maar het geld blijft zoek. Wij weten het ook niet meer. En de cliënt zit ondertussen nog steeds op zijn geld te wachten.

In de wandelgangen hoorden we dat deze problemen vaker voorkomen. Inmiddels schijnen de problemen met de inhoudingen zo uit de hand te lopen dat deze nu ‘op directieniveau’ worden besproken. Het zal ons benieuwen hoe dit verhaal zal aflopen.

Piet van der Lende