De acties van de Franse werklozen. Wie misère zaait zal colère oogsten

De Franse werklozencomitees weten van geen ophouden. De actiebereidheid is nog steeds groot. Na drie maanden aktievoeren gingen de uitkeringsgerechtigden op 7 maart en 8 april weer de straat op. De kwaadheid (Frans: colère) over de armoede en werkloosheid is groot. In de woorden van een Vlaams spandoek: ‘wie misère zaait zal colère oogsten’. En…

De lappendeken van de arbeidsbemiddeling

Ook verschenen in het maandblad uitkeringsgerechtigden MUG van maart 1998. De lappendeken van de arbeidsbemiddeling Het is moeilijk als fysiotherapeut aan de slag te komen. Een fysiotherapeute die ons spreekuur bezocht en al jaren geen werk had, was dan ook bijzonder blij toen ze werd uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst over een werkgelegenheidsproject voor fysiotherapeuten. Het…