Het poldermodel “We moeten een nieuwe sociale kwestie stellen”

Demonstreren in Luxemburg Op vrijdag 21 november was er in Luxemburg een overleg van de Europese regeringsleiders over werkgelegenheid. Het Euro­pees Verbond van Vakverenigingen (EVV) riep op tot een demon­stratie aan de vooravond van de top, op donderdag, met als een van de cen­trale eisen: een effectieve, drastische arbeids­tijd­verkor­ting om de werkloosheid te verminderen. De…

Ontwikkelingen op het gebied van de ruimtelijke ordening en investeringsbeleid van de gemeente Amsterdam

Gedeeltelijk gepubliceerd in Krant voor aktieve Baanlozen in Amsterdam- KABAM- december 1997 De zeventiger jaren waren op het gebied van de ruimtelijke ordening in Amsterdam de jaren van Lammers en De Cloe. Zij vonden dat de gewone Amsterdammers de stad uitmoesten om in plaatsen als Almere en Lelystad te genieten van ruimte en groen. Zaken…

Stichting klem tussen regels sociale dienst

Ook verschenen in maandblad uitkeringsgerechtigden MUG van november 1997. Stichting klem tussen regels sociale dienst Mevrouw X wilde een eigen bedrijfje beginnen. Daarvoor richtte zij een stichting op, samen met enkele anderen. De bedoeling was een centrum voor kinderopvang op te richten. Ze had tot juni een WW-uitkering van het GAK, na een periode waarin…

De wetenschap zegt ons na: minstens 15% extra voor de minima

Vereniging Bijstandsbond AmsterdamWerklozen Belangen Vereniging Amsterdam De wetenschap zegt ons na: minstens 15% extra voor de minima Op maandag 1 december bij de promotie van Ruud Vlek zullen bovengenoemde organisaties actie voeren in de aula van de universiteit van Amsterdam om 11.00 uur. Het proefschrift van Vlek bevestigd wat wij al vermoedden. De verarming van…