Het Andere Europa – beoordeling Euromarsen Stap naar nieuwe, sociale beweging

Solidariteit nr. 80. september 1997. Werklozen zijn nauwelijks in kollektief verband georganiseerd, ook niet in de FNV. Meestal wordt hiervoor de zogenaamde bronnentheorie aangevoerd: uitkeringsgerechtigden beschikken niet over de materiële en immateriële bronnen (arbeidsproduktiviteit) om voor hun rechten op te komen. Werpen de Euromarsen een nieuw licht op deze theorie? HET MAG WAAR ZIJN dat…

Hogere beroepsopleidingen en de bijstand

Dit artikel verscheen ook in het maandblad uitkeringsgerechtigden MUG van september 1997. Hogere beroepsopleidingen en de bijstand We hebben het volgen van een hogere beroepsopleiding met behoud van bijstandsuitkering al eens eerder in deze rubriek aan de orde gesteld. Kern van het verhaal was toen dat het volgen van een dergelijke opleiding -met bijbehorende stage-…