Een solidariteitsfonds voor werklozen

Discussie W.B.V.A. met Wim van Seeters beleidsmedewerker Voedingsbond FNV over een solidariteitsfonds voor werklozen d.d. 17 januari 1997 op de Da Costakade. Notulen door mij gemaakt. Belangrijk is het begrip passende arbeid. Dit is de insteek van de voedingsbond bij de acties van de aardbeienplukkers, aspergestekers e.d. Uitgangspunt is, dat het arbeidsbureau niet zomaar mag…

Warrige ambtenaren, verwarde cliënt

Ook verschenen in het maandblad uitkeringsgerechtigden MUG van januari 1997. Warrige ambtenaren, verwarde cliënt Een cliënt van de sociale dienst, die al enige jaren een bijstandsuitkering ontving, was ziek tot eind september 1996. Na de ziekteperiode wilde hij zich oriënteren op mogelijkheden om als zelfstandige in zijn levensonderhoud te voorzien. Op 15 oktober kreeg hij…