In de media in 1996

Hieronder links naar krantenartikelen, filmpjes en geluidsbestanden van radio uitzendingen uit 1996 waarin mijn naam of die van organisaties waarbij ik betrokken was voorkomt. Internetartikelen zijn alleen opgenomen als de inhoud ook in gedrukte vorm of op radio en TV verschenen is.   Het imago van werken. – Dingen die gebeuren, radio 1 KRO, actualiteiten…

Bijstandsbond Amsterdam jubileert.

In gewijzigde vorm gepubliceerd in: De Arme Krant van Neder­land jaargang 2 nummer 4 december 1996 Op 18 oktober organiseerde de Bijstandsbond Amsterdam een feest bij haar twintigjarig bestaan. De Bijstandsbond is een belangenorgani­satie van uitkeringsgerechtigden in Amsterdam. iedere dinsdag, woensdag en donderdag is er een spreekuur voor uitkeringsge­rechtigden. De strukturele problemen die de mede­werkers…

Burgemeester Patijn op bezoek bij de Bijstandsbond

Programma ontvangst Patijn op woensdag 4 december om 09.00 uur. 1. Welkomstwoord met inleiding door Piet. Inhoud: Algemeen aspecten van de verarming in Amsterdam. boodschap: het gaat al jaren bergafwaarts met de inkomens- sociale positie. Zie verhaal Els armoedeconferentie. Te gek voor woorden, dat het onderzoek, dat op de armoedeconferentie is toegezegd, nog niet plaatsvindt.…

Schandalig behandeld door de sociale dienst. Ziekmelding, mondelinge afspraken en stopzetting uitkering

Dit artikel verscheen ook in het maandblad uitkeringsgerechtigden MUG van december 1996. Schandalig behandeld door sociale dienst De invoering van de nieuwe Bijstandswet leidt nogal eens tot problemen. Door de nieuwe berekenings-methode worden gegevens door het computersysteem soms niet geaccepteerd, waardoor uitkeringen zonder enige reden worden stopgezet. Vervolgens doen ambtenaren allerlei beloftes zonder dat er…