Vermalen tussen de regels

Dit verscheen ook in het juninummer 1996 van het maandblad uitkeringsgerechtigden MUG.

Vermalen tussen de regels

Op het spreekuur van de Bijstandsbond kwam onlangs iemand met een WAO-uitkering van ongeveer 1800,-. Hij had door omstandigheden twee maanden huurachterstand. De woningbouwvereniging stelde zich keihard op. Alles in een keer betalen. Basta. De WAO-er kon dit niet en de betrokkene werd voor de rechter veroordeeld tot betaling van de proceskosten en de twee maanden huur. De proceskosten bedroegen een veelvoud van de achterstallige huur. Vervolgens werd beslag gelegd op de WAO-uitkering voor een bedrag van fl 609,- per maand, waarbij geen rekening werd gehouden met de maandelijkse woonkosten. De WAO-er hield daardoor fl 1213,- in de maand over, waar hij de reguliere huur van bijna fl 600,- nog van moest betalen. De woningbouwvereniging stuurde hem daarop een brief, waarin werd meegedeeld dat wanneer de betaling van de reguliere huur niet op tijd plaats zou vinden, de woningbouwvereniging weer naar de rechter zou stappen. Voor huursubsidie komt betrokkene niet in aanmerking, omdat zijn inkomen te hoog is. Ook een lening of woonkostentoeslag van de sociale dienst lijkt niet tot de mogelijkheden te behoren. Dit is weer een voorbeeld van iemand, die door niet op elkaar afgestemde regels in grote moeilijkheden komt.

Piet van der Lende