arbeidsethos en productieve deugd

Uittreksel van Siep stuurman. De parasieten en de productieve deugd. De veranderende betekenis van de arbeid in de moderne tijd’, in: Robert J. van der Veen & Dick Pels, red., Het basisinkomen: sluitstuk van de verzorgingsstaat? (Amsterdam, Van Gennep, 1995), 157-186. Aangevuld met een actuele analyse en een beschouwing over de toekomst van mijn hand.20-05-1996. Analyse arbeidsethos

Vaak wordt aan betaalde arbeid een bijzondere betekenis voor de maatschappij toegekend. Daarmee wordt niet alleen bedoeld dat mensen slechts kunnen leven door arbeid te verrichten, maar dat zij zich aan die samenleving pas werkelijk kunnen binden door deelname aan betaalde arbeid. Vaak wordt gesteld, dat werkloosheid mensen van veel uitsluit. Betaalde arbeid heeft een integratieve betekenis, houdt de samenleving bij elkaar. De opvatting, dat mensen zich pas werkelijk aan de samenleving kunnen binden door deelname aan betaalde arbeid en dat werkloosheid mensen van veel uitsluit is na een lange historische ontwikkeling tot stand gekomen. Lees meer…….