arbeidsethos en productieve deugd

Uittreksel van Siep stuurman. De parasieten en de productieve deugd. De veranderende betekenis van de arbeid in de moderne tijd’, in: Robert J. van der Veen & Dick Pels, red., Het basisinkomen: sluitstuk van de verzorgingsstaat? (Amsterdam, Van Gennep, 1995), 157-186. Aangevuld met een actuele analyse en een beschouwing over de toekomst van mijn hand.20-05-1996.…