Het werkgelegenheidsbeleid van de regering Kok

Deze tekst is eerder gepubliceerd op de website van de Bijstandsbond. De uitgangspunten van de regering Kok m.b.t. de werkgelegenheid. Hierover doen allerlei propagandapraatjes van politici de ronde. Bij het afsluiten van het regeerakkoord werd gezegd, dat de regering streeft naar 350.000 banen extra in vier jaar. Hier zijn echter ook banen bij van minder…

Agorafase

Tweede verslag van discussies in De Balie over de verplaatsing van de politiek naar aanleiding van de brochure van de Wiardi Beckman stichting. We kunnen niet volstaan met een inspraakronde, op het moment dat men het beleid wil gaan invoeren. Tot nu toe was het zo dat ambtenaren en bestuurders uitgewerkte plannen bedachten en pas…

De verplaatsing van de politiek

Verslag van de diskussiemiddag in De Balie in Amsterdam op donderdag 25 januari 1996 nav de brochure “De verplaatsing van de politiek” van de Wiardi Beckman Stichting. (WBS) Voorzitter is Herman Tjeenk Willink, voorzitter van de Eerste Kamer. De eerste inleiding is van Paul Kalma, een van de auteurs van de brochure. Hij geeft een…

Arbeidsongeschiktheid en privacy

Ook verschenen in het maandblad MUG van februari 1996. Arbeidsongeschiktheid en privacy Enkele bezoekers van het spreekuur van de WBVA hadden in september kritiek op enkele vragen op het uitgebreide heronderzoeksformulier van de sociale dienst. Ik schreef hierover ook al in de MUG van oktober 1995. We besloten een klacht in te dienen. Op 15…