Tekst uit verslag Derde Kamer bijeenkomst over de stadsprovincie in het Barleus gymnasium op 13 mei 1995

Diskussie werkgroep 2 plus 3. Bernard Stolte begint zijn inleiding met te stellen dat hetonderwerp van de bestuurlijke herindeling al heel lang speelt.In 1981 zijn de deelraden Noord en Osdorp opgericht. Ze warenbedoeld als een strategisch idee op een schaakbord, dwz menpoogde op die manier de deelraden erdoor te drukken.Op stedelijk niveau in de gemeenteraad…