Diskussie over de toeslagen in de nieuwe bijstandswet

Krant voor Aktieve Baanlozen in Amsterdam februari 1994

Er heerst nog steeds verwarring over het bijstandsakkoord
tussen staatssecretaris Wallage en de gemeenten. Krijgen
alleenstaanden nu 70%?. Het DIVOSA-Bulletin het blad voor
directeuren van sociale diensten interpreteert het zo: “In het
debat stonden de politieke tegenstellingen over de 50 plus
variant (CDA) en de 70 min variant (PvdA) centraal. De PvdA
wilde in de wet vastgelegd zien dat mensen die genoegzaam
kunnen aantonen dat ze alleen wonen en de kosten niet met
anderen delen recht hebben op een toeslag van 20% bovenop de
basisnorm van 50%. Slechts in individuele gevallen zou van
deze richtlijn naar beneden kunnen worden afgeweken, vandaar de
70 min variant. De andere regeringspartij, het CDA, vertrok
vanuit de basisnorm van 50% en wilde meer vrijheid voor de
gemeenten om de toeslag tot 20% zelf aan te vullen. Tijdens
het debat ontstond een zekere consensus: voor de ‘echt’ al-
leenwonende alleenstaanden komt er een toeslag van 20%, maar
voor de andere alleenwonende kategorien met lagere kosten
krijgt de gemeente wel de vrijheid af te wijken. Dit betreft
bijvoorbeeld krakers en schoolverlaters.

PvdL