Diskussie over de toeslagen in de nieuwe bijstandswet

Krant voor Aktieve Baanlozen in Amsterdam februari 1994 Er heerst nog steeds verwarring over het bijstandsakkoordtussen staatssecretaris Wallage en de gemeenten. Krijgenalleenstaanden nu 70%?. Het DIVOSA-Bulletin het blad voordirecteuren van sociale diensten interpreteert het zo: “In hetdebat stonden de politieke tegenstellingen over de 50 plusvariant (CDA) en de 70 min variant (PvdA) centraal. De PvdAwilde…