Alternatieven voor kortzichtig overheidsbeleid

Verschenen in Baanbreker, maandblad van de Werklozen Belangen Vereniging, februari 1990 De werkgroep “De arme kant van Nederland” een kerkelijk initiatief tegen armoede, organiseerde op 19 januari 1990 een symposium op de Erasmusuniversiteit in Rotterdam. Tijdens de bijeenkomst debatteerden ekonomen over de vraag: wat is het verband tussen het sociaal-ekonomisch beleid van de overheid en…