Komitee Amsterdam Tegen Verarming

Het komitee Amsterdam tegen Verarming werd in 1987 door o.a. Ab Harrewijn opgericht toen duidelijk werd, dat de mensen met een minimum inkomen er tijdens de verschillende kabinetten Lubbers minstens 15% in koopkracht op achteruit waren gegaan. De kerken bemoeiden zich in deze tijd met de armoedeproblematiek door het organiseren van landelijke konferenties. Dit leidde tot de oprichting van de landelijke werkgroep De Arme Kant van Nederland.

In Amsterdam speelde de sluiting van scheepsbouwbedrijven in Amsterdam-Noord, waarbij velen werkloos werden. Vanuit DISK (Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken) werd kontakt opgenomen met belangenorganisaties van uitkeringsgerechtigden en er werd een “sociaal beraad” belegd. Hieruit is het komitee ontstaan. Het is dus een samenwerkingsverband van DISK, vakbonden en belangenorganisaties van uitkeringsgerechtigden zoals de Bijstandsbond en de Werklozen belangen Vereniging. Ik ben bij de bijeenkomsten van het ‘Sociaal Beraad’ aanwezig geweest en maakte later ook deel uit van het komitee Amsterdam tegen verarming.